Webmaster

17 มีนาคม 2564

ประกาศเรื่องประชุมใหญ่ประจำปี 2563

3 มีนาคม 2564

ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินงาน และ กรรมการเลือกตั้ง ประจำปี 2564

2 มีนาคม 2564

รายงานจำนวนสมาชิก ณ 31 มกราคม 2564

27 มกราคม 2564

เปิดรับสมัครสมาชิกอายุ 20-60 ปี ประจำปี 2564

15 มกราคม 2564

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นางศิริวรรณ ประจำถิ่น

14 มกราคม 2564

คณะกรรมการมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

11 มกราคม 2564

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นายปรีชา เสียงใส

5 มกราคม 2564

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นายพัฒนา บุญราช

25 ธันวาคม 2563

คณะกรรมการมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ท่านนายกเทศมนตรีเมืองยโสธรและนายทะเบียน

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com