ประชาสัมพันธ์

17 มีนาคม 2564

ประกาศเรื่องประชุมใหญ่ประจำปี 2563

3 มีนาคม 2564

ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินงาน และ กรรมการเลือกตั้ง ประจำปี 2564

2 มีนาคม 2564

รายงานจำนวนสมาชิก ณ 31 มกราคม 2564

27 มกราคม 2564

เปิดรับสมัครสมาชิกอายุ 20-60 ปี ประจำปี 2564

14 มกราคม 2564

คณะกรรมการมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

25 ธันวาคม 2563

คณะกรรมการมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ท่านนายกเทศมนตรีเมืองยโสธรและนายทะเบียน

22 ธันวาคม 2563

รายงานจำนวนสมาชิก ณ 30 พฤศจิกายน 2563

30 พฤศจิกายน 2563

รายงานจำนวนสมาชิก ณ 31 ตุลาคม 2563

20 ตุลาคม 2563

รายงานจำนวนสมาชิก ณ 30 กันยายน 2563

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com