มอบเงินสงเคราะห์

14 กรกฎาคม 2564

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นายนา แก่นจำปา

30 มิถุนายน 2564

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นายวิสิทธิ์ กกฝ้าย

22 มิถุนายน 2564

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นายสวาท ศรชัย

7 มิถุนายน 2564

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นายอำนวย ธนาคุณ

28 พฤษภาคม 2564

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นางบรรจง คูณทอง

17 พฤษภาคม 2564

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นางลำดวน สารสุข

14 พฤษภาคม 2564

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นางบัน แสนสุข

15 มกราคม 2564

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นางศิริวรรณ ประจำถิ่น

11 มกราคม 2564

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นายปรีชา เสียงใส