มอบเงินสงเคราะห์

12 มีนาคม 2562

มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้แก่ญาตินางหวานใจ กอมณี

นายสงบ ชื่นตา นายกสมาคมฯ แ […]
12 มีนาคม 2562

มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้แก่ญาตินางเถาวัลย์ พรมโสม

นางทัศนีย์ อินอ่อน ผู้ช่วย […]
23 มกราคม 2562

กรรมการสมาคมฯ มอบเงินสงเคราะห์ศพให้กับญาติสมาชิก ณ วัดบูรพาราม อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

กรรมการสมาคมฯ มอบเงินสงเคร […]
23 มกราคม 2562

กรรมการสมาคมฯ มอบเงินสงเคราะห์ศพให้กับญาติสมาชิก ณ วัดบ้านไผ่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

กรรมการสมาคมฯ มอบเงินสงเคร […]
23 มกราคม 2562

นายกสมาคมฯ มอบเงินสงเคราะห์ศพให้กับญาติสมาชิก ณ วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

นายกสมาคมฯ มอบเงินสงเคราะห […]
23 มกราคม 2562

นายกสมาคมฯ มอบเงินสงเคราะห์ศพให้กับญาติสมาชิก ณ วัดอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

นายกสมาคมฯ มอบเงินสงเคราะห […]
26 มีนาคม 2561

มอบเงินสงเคราะห์ศพให้แก่ญาตินางจิตตรี  พรหมมาศ

นายสงบ  ชื่นตา นายกสมาคมฯ […]
26 มีนาคม 2561

มอบเงินสงเคราะห์ศพให้แก่ญาตินายสำรวย  แสงใส

นางยุพยงค์  รักพงษ์พันธ์  […]
26 มีนาคม 2561

มอบเงินสงเคราะห์ศพให้แก่ญาตินางนิยม  บุญโถน

นายสงบ  ชื่นตา  นายกสมาคมฯ […]