เอกสารสมาคมฯ

30 เมษายน 2564

ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่บัญชี

29 เมษายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี

22 เมษายน 2564

ประกาศรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่บัญชี

17 มีนาคม 2564

ประกาศหมายเลขผู้สมัครกรรมการ 2564

17 มีนาคม 2564

ประกาศ กกต 2563

17 มีนาคม 2564

เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

17 มีนาคม 2564

กำหนดการประชุมใหญ่ ประจำปี 2563

3 มีนาคม 2564

ประกาศรับสมัครกรรมการเลือกตั้ง 2564

3 มีนาคม 2564

ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินงาน 2564