กรรมการสมาคมฯ มอบเงินสงเคราะห์ศพให้กับญาติสมาชิก ณ วัดบ้านไผ่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร