กรรมการสมาคมฯ มอบเงินสงเคราะห์ศพให้กับญาติสมาชิก ณ วัดบูรพาราม อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร