นายกสมาคมฯ มอบเงินสงเคราะห์ศพให้กับญาติสมาชิก ณ วัดอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร