นายกสมาคมฯ มอบเงินสงเคราะห์ศพให้กับญาติสมาชิก ณ วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร