ประกาศ รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครกรรมการดำเนินการสมาคมฯ