ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินงาน และ กรรมการเลือกตั้ง ประจำปี 2564