ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกฆ่าตัวตายหรือถูกผู้อื่นฆ่า